Miến dong

Tháng Hai 15, 2016 Sản phẩm system

Khách hàng có thể chọn sản phẩm được đóng gói sẵn loại 1kg với chất lượng và giá cả phù hợp. Bao gói đảm bảo chất lượng bao gói thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

 

bbd215e4c2cb22957bda

c61b2a29fd061d584417

7335540c8323637d3a32

c0b5408297ad77f32ebc

 

00c5beff69d0898ed0c1